ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 29/01/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΕΝΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Άλλα Νέα