ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Άλλα Νέα