ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Το Οικονομικό Τμήμα του Δήμου Λάρνακας, πληροφορεί το κοινό ότι η είναι η 29η Ιανουαρίου 2021, είναι η τελευταία ημέρα αποπληρωμή των Δικαιωμάτων Αποκομιδής Σκυβάλων, Επαγγελματικού Φόρου, Δικαιωμάτων Χρήσης / Διατήρησης Επαγγελματικών Υποστατικών, Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας και Τέλους Κοιμητηρίου για το έτος 2020.

Άλλα Νέα