ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ» ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/2021

Άλλα Νέα