ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Πλήρωση Επτά (7) Κενών Θέσεων στο Δήμο Λαρνακας: Ενός (1) Λειτουργού Ασφάλειας, Δυο (2) Τεχνικών Μηχανικών, Δυο (2) Τροχονόμων και Δυο (2) Βοηθών Λογιστικών Λειτουργών

Άλλα Νέα